• slider1.jpg

Dokumenty

Ustawa o rewitalizacji: https://www.mr.gov.pl/media/12652/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/koncepcja-przestrzennego-zagospodarowania-kraju/

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne: TUTAJ

Dodatkowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne: TUTAJ

 

Gminny Program Rewitalizacji: TUTAJ