• slider1.jpg

Strategie, programy, plany zagospodarowania...

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stary Sącz do roku 2030

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Starego Sącza, Przyjaciele

 

          W tym roku kończy się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz. To dobry czas podsumowań tego, co przez ostatnie dwie dekady udało nam się osiągnąć, ale także twórczy moment refleksji o tym w jakim miejscu chcemy żyć za lat 10, 20, 30. Czytaj więcej..


 

 ANKIETA NR 3

KIERUNKI ROZWOJU, MOCNE I SŁABE STRONY GMINY STARY SĄCZ

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stary Sącz


Zakończyliśmy już ankietę nr 2, która przybliża nas do rozmowy o nowej strategii rozwoju gminy. Ankieta, która dostępna była przez ostatnich 48 dni, dotyczyła w największym stopniu postrzegania przez mieszkańców lokalnego samorządu - władz Starego Sącza przez pryzmat wspierania aktywności mieszkańców i odpowiadania na ich potrzeby, a także urzędu, jako instytucji, która wspiera mieszkańców w codziennych sytuacjach związanych ze sprawami administracyjnymi.

 Ważnym elementem ankiety było pytanie o ocenę warunków życia w Starym Sączu w takich obszarach jak m.in. jakość środowiska naturalnego, dostępność terenów zielonych, jakość i dostępność usług wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych i medycznych, jakość usług administracyjnych, dostępność infrastruktury i ocenę oferty w zakresie kultury, sportu, rekreacji, komunikacji publicznej, dostępność parkingów, ścieżek rowerowych, kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym, czy warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej, a także czystości i estetyki miasta.

Pytaliśmy także o samoocenę aktywności społecznej mieszkańców gminy, o ogólną ocenę poprawy jakości życia w gminie, a także o kwestie wzajemnego zaufania wewnątrz wspólnoty lokalnej jako tego elementu, który jest niezbędny do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

 Ankietę wypełniło aż 618 osób, co jest wynikiem imponującym i świadczy o Waszym dużym zainteresowaniu udziałem w dyskusji o przyszłości Gminy Stary Sącz. Potwierdzeniem tej tezy było także kończące ankietę pytanie otwarte, w której zwracaliście uwagę na szereg ważnych kwestii w codziennym życiu naszej lokalnej wspólnoty.

 

Szczegółowe wyniki ankiety po ich analizie zostaną przedstawione w tym miejscu w najbliższym czasie.

Jednocześnie uruchamiamy ostatnią, w tej fazie przygotowań do planowania nowej strategii, ankietę, która w największym stopniu poświęcona jest rozmowie o przyszłych kierunkach rozwoju Gminy, ale także o mocnych i słabych stronach miasta, o szansach i barierach rozwojowych. Każdy Państwa głos będzie dla nas ważny.

 

Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza


ANKIETA NR 2

JAKOŚĆ ŻYCIA I USŁUG W GMINIE STARY SĄCZ - ZAKOŃCZONA

 

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu Starego Sącza!

 

Zapraszam wszystkich Mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030. Zachęcam do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia i usług w gminie Stary Sącz. Twój głos pozwoli usłyszeć potrzeby mieszkańców, a także określić poziom aktywności mieszkańców i zaangażowanie w życiu gminy. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej, a samo wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.

 

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w kolejnych etapach prac nad planowaniem przyszłości naszej gminy - wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i propozycji, udziału w spotkaniach i warsztatach. Stary Sącz to nasze wspólne miejsce życia i pracy. Decydujmy o nim razem!

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie.

 

                                                                                              Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza

  

 


ANKIETA NR 1

GMINA STARY SĄCZ - ZASOBY - ZAKOŃCZONA


 

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Starego Sącza zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszego miasta – elementów, które są charakterystyczne dla Starego Sącza i wyróżniają nasze miasto i gminę na tle innych ośrodków.

Wyniki ankiety

 


Plany zagospodarowania przestrzennego ►

 

Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020 (pdf) ►

 

Kierunki rozwoju Miasta i Gminy na lata 2007-2013 (pdf) ►

 

Lokalny Program Rewitalizacji Starego Sącza na lata 2008-2023 (pdf) ►

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2004-2011 z prognozą do roku 2015 ►

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2011 – 2017