• slider1.jpg

Gospodarka odpadami komunalnymi - informacje, harmonogram, płatności...

Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Batorego 25, parter - prawe skrzydło, tel. 18 4460270 wew. 202

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2017 rok 

 

UWAGA:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/566/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 16 zł miesięcznie.  

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 zł miesięcznie.

Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za pojemnik:

1)    o pojemności do 120 L wynosi 10,00 złotych

2)    o pojemności do 240 L wynosi 20,00 złotych

3)    o pojemności do 1.1 m3 wynosi 70,00 złotych

4)    o pojemności powyżej 1.1 m3 w wysokości 70,00 złotych za każdy metr sześcienny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemnik:

1)    o pojemności do 120 L wynosi 25,00 złotych

2)    o pojemności do 240 L wynosi 50,00 złotych

3)    o pojemności do 1.1 m3 wynosi 140,00 złotych

4)    o pojemności powyżej 1.1 m3 w wysokości 140,00 złotych za każdy metr sześcienny. 


Harmonogram dodatkowego odbioru odpadów zielonych z terenu gminy Stary Sącz w miesiącu listopadzie 2017 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne →


Jak segregować? Dlaczego recykling jest ważny? Jak mądrze kupować i zmniejszyć ilość odpadów?
Gospodarka odpadami w pytaniach i odpowiedziach pod linkami:
ekoszyk.mos.gov.pl/
naszesmieci.mos.gov.pl/
 


Szanowni Państwo, kończy się kolejny rok działania systemu gospodarowania odpadami przez gminę. Za kilka dni rozpoczniemy Nowy Rok, w związku z tym przekazujemy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, kody kreskowe na odpady segregowane i zmieszane oraz informacje co do sposobu postępowania z odpadami. Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że nie wszyscy właściciele nieruchomości dostosowali się do systemu odbioru odpadów obowiązującego od 1 lipca 2013 r. Dlatego też, podajemy najczęściej popełniane błędy celem ich wyeliminowania… 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Starego Sącza z 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2016 (Instrukcja zasad ewidencji, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu)

Druki nowych wzorów deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załączniki do Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr X/160/2015 z 31 sierpnia 2015 r. i Nr XVI/252/2016 z 1 lutego 2016 r.:

DO-1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych lub współposiadaczach...

DO-2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 


UWAGA:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR IV/36/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12 zł miesięcznie.  

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 6,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIII/224/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 r. opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. firmy i instytucje), a powstają odpady, za pojemnik:

1)    o pojemności do 120 L wynosi 8,00 złotych

2)    o pojemności do 240 L wynosi 15,00 złotych

3)    o pojemności do 1.1 m3 wynosi 60,00 złotych

4)    o pojemności powyżej 1.1 m3 w wysokości 60,00 złotych za każdy metr sześcienny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemnik:

1)    o pojemności do 120 L wynosi 20,00 złotych

2)    o pojemności do 240 L wynosi 35,00 złotych

3)    o pojemności do 1.1 m3 wynosi 130,00 złotych

4)    o pojemności powyżej 1.1 m3 w wysokości 130,00 złotych za każdy metr sześcienny. 


WAŻNE! 

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW (zmiany od 01.01.2016) ►