• slider1.jpg

Kontakt

 

Urząd Miejski w Starym Sączu

33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30; wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30

 

Telefony

 

(18) 446-02-70 Dziennik Podawczy, Sekretariat Urzędu
(18) 446-02-71
(18) 446-02-72
(18) 446-02-75
(18) 446-02-78
(18) 446-02-80
(18) 446-02-86
(18) 449-77-00
(18) 449-77-01
(18) 449-77-06
(50) 540-22-74
(51) 612-49-28
(18) 449-77-12 Podatki (gmina)
(18) 449-77-14 Podatki (miasto)
(18) 449-77-13 Podatki
(18) 446-60-55 Zarządzanie kryzysowe
(18) 449-77-15
(18) 446-02-76 Ewidencja Ludności - Rejestr mieszkańców
(18) 449-77-16
(18) 449-77-17 Dowody osobiste
(18) 446-02-74 Urząd Stanu Cywilnego
(18) 449-77-19
(18) 449-77-20 Odpady komunalne
(18) 449-77-21
(18) 449-77-22 Ochrona Środowiska
(18) 449-77-23
(18) 446-28-46 Ekodoradca
(18) 449-77-24
(18) 449-77-25 Infrastruktura drogowa
(18) 449-77-26
(18) 449-77-28 Kadry
(18) 449-77-29 Organizacje pozarządowe
(18) 446-02-78 Biuro Rady Miejskiej
(18) 449-77-31
(18) 449-77-33 Przewodniczący Rady Miejskiej
(18) 449-77-35 Gospodarka nieruchomościami
(18) 449-77-36 Planowanie przestrzenne
(18) 449-77-38 Warunki zabudowy
(18) 449-77-39 Geodezja
(18) 449-77-41 Promocja / Kontakt z prasą

(18) 449-77-42
(18) 449-77-40

Obsługa działalności gospodarczej / Profil zaufany
(18) 449-77-44 Budowa kanalizacji
(18) 449-77-45 Inwestycje gmine
(18) 446-60-77 Fundusze zewnętrzne
(18) 446-02-86
(18) 449-77-46
(18) 449-77-47
(18) 449-77-49 Zamówienia publiczne
(18) 449-77-53 Inspektor Ochrony Danych
(18) 449-77-57 Obrona cywilna i sprawy obronne
(18) 446-02-73 FAX
(18) 446-02-11
(18) 449-77-77
(18) 449-77-78

 

 

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół 4461403

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 4460064

 

DANE DO FAKTURY

 

Nabywca:Gmina Stary Sącz

Odbiorca: Gmina Stary Sącz

ul. Stefana Batorego 25

33-340 Stary Sącz

NIP 734-10-09-655