• slider1.jpg

Wola Krogulecka

WOLA KROGULECKA

Wieś Wola Krogulecka (sołectwo) graniczy od zachodu z Barcicami, od wschodu z Żeleźnikową Małą, Bączą Kuniną i Złotnem (gmina Nawojowa), od południa z Życzanowem i Suchą Strugą (gmina Rytro) w paśmie Jaworzyny Krynickiej. Zabudowa wsi rozrzucona jest po stokach i grzbietach (Dzielnica 593 m n.p.m.), Wysoki Groń (692 m n.p.m.), Nad Garbem (781 m n.p.m.), Wilcze Doły (786 m n.p.m.). Obejmuje granicami górną część doliny Życzanowskiego Potoku i stoki Makowicy. Pierwsze wzmianki pisane o miejscowości z 1596 i 1629 r. (w czasach galicyjskich była gminą, w latach 1955-1960 w granicach GRN Barcice, od 1961 r. GRN Stary Sącz-Wieś).

Plan Odnowy Miejscowości Wola Krogulecka na lata 2013-2022
/dokument pdf/

Załącznik do Uchwały Nr 1/2013 Zebrania Mieszkańców Wsi Wola Krogulcka z dnia 17 marca 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/398/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013 r.