• slider1.jpg

Moszczenica Wyżna

MOSZCZENICA WYŻNA

Wieś Moszczenica Wyżna (sołectwo) w graniczy z Moszczenicą Niżną, Przysietnicą, Skrudziną i Gołkowicami Górnymi. Moszczenica Wyżna powstała w 1341 r. (kontrakt lokacyjny między ksienią Wisławą a niejakim Geruszem). Do 1782 r. należała do dóbr klasztornych. W czasach galicyjskich gmina pod nazwą Moszczanica Wyższa. W listopadzie i grudniu 1914 r. przez wieś przechodziła linia frontu I wojny światowej. We wsi działa założona w 1994 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Plan Odnowy Miejscowości Moszczenica Wyżna na lata 2013-2022
/dokument pdf/

Załącznik  do Uchwały Nr 1/2013 Zebrania Mieszkańców Wsi Moszczenica Wyżna z dnia 10 marca 2013 r. Załącznik  do Uchwały Nr XXXIV/399/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013 r.