• slider1.jpg

Łazy Biegonickie

ŁAZY BIEGONICKIE

Plan Odnowy Miejscowości Łazy Biegonickie na lata 2010-2020 
/dokument pdf/

Załącznik do Uchwały 1/2011 Zebrania Mieszkańców Wsi Łazy Biegonickie z dnia 23 stycznia 2011 r.
Załącznik do Uchwały V/28/11 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 stycznia 2011 r.