• slider1.jpg

Moszczenica Niżna

MOSZCZENICA NIŻNA

Plan Odnowy Miejscowości Moszczenica Niżna na lata 2010-2020 
/dokument pdf/

Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Moszczenica Niżna z dnia 16.01.2011 r. Załącznik do Uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24.01.2011 r.