• slider1.jpg

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Elektromobilności” Środa, 31 marca 2021

W związku z trwającymi konsultacjami projektu „ Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Stary Sącz” zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia niżej załączonego FORMULARZA KONSULTACYJNEGO, w którym istnieje możliwość do przekazania swoich opinii oraz ewentualnych uwag do projektu dokumentu.

Opracowana strategia ma na celu ogólną poprawę jakości powietrza i komfortu życia w mieście i gminie, zwiększenie wykorzystania pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych ale także wprowadzenia innych rozwiązań np. elementów Smart City.

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza ws. Konsultacji: https://bip.malopolska.pl/starysacz,a,1905247,konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-dla-gminy-stary-sacz.html

Wypełniony formularz można przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres : Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, z dopiskiem : konsultacje projektu dokumentu Strategia Elektromobilności.  Na zgłaszane uwagi czekamy do dnia 15 kwietnia 2021.

1.  LINK DO FORMULARZA KONSULTACYJNEGO
2. LINK DO PROJEKTU STARTEGI ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W STARYM SĄCZU