• slider1.jpg

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) w powiecie nowosądeckim! Czwartek, 01 kwietnia 2021

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in. podjęcie działań, w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, poprzez niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków…

Bieżące informacje dotyczące ptasiej grypy podawane są na stronach Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego http://www.wiw.krakow.pl/choroby-zakazne-zwierzat-informacje/49-hpai/120-ptasia-grypa-hpai-w-polsce.html

Urząd Miejski w Starym Sączu