• slider1.jpg

Tarcza dla gmin górskich zatwierdzona. 8 mln zł dla Starego Sącza. Piątek, 26 marca 2021

Tarcza dla gmin górskich to wsparcie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Na rządowych stronach opublikowano wyniki naboru. 8 mln zł to maksymalna kwota jaką można było zdobyć.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Komponentem RFIL-u jest program skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.).

Z "tarczy górskiej" Stary Sącz otrzyma równe 8 000 000 zł. Pieniądze będą przeznaczone ogólnie rzecz biorąć na budowę infrastruktury turystycznej przy Centrum Rekreacyjnym "Stawy" (budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, układu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi), budowę dróg rowerowych, ciągów pieszo-spacerowych, miejsc parkingowych związanych z infrastrukturą turystyczną Gminy Stary Sącz i zintegrowanie ich z istniejącą siecią dróg, budowę parków, miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Stary Sącz.

WYNIKI NABORU

To wsparcie zapowiadane było już w styczniu tego roku. Wtedy też pojawiły się konkretne pomysły inwestycyjne. Pisaliśmy o tym tutaj Program Wsparcia Gmin Górskich - skorzysta Stary Sącz

Głównym kryterium wysokości bezzwrotnej stuprocentowej dotacji były wydatki inwestycyjne okresie ostatnich 5 lat. Średnia w latach 2016 - 2020 dla Gminy Stary Sącz to 28 613 492,45 zł.


Urząd Miejski w Starym Sączu