• slider1.jpg

Jeżdżą z głową Wtorek, 23 lutego 2021

Gmina Stary Sącz wraz z Województwem Małopolskim realizuje projekt nauki jazdy na nartach pn. „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołkowicach i Szkoły Podstawowej Gaboniu 16 lutego 2021 r. rozpoczęli naukę jazdy na nartach.

 24 uczniów klas IV-VI na stacji narciarskiej Cieniawa-Ski z instruktorami narciarstwa, opanowuje elementy techniczne służące poprawnej jazdy na nartach, kontrolowaniu prędkości jazdy, zatrzymywania się na nartach oraz bezpiecznego zachowywania się na stoku narciarskim. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe stanowią alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zdalnych zajęć szkolnych i są odskocznią od wielogodzinnego spędzania czasu przy komputerze. Zajęcia tego typu wypełniają czas wolny w sposób zdrowy, aktywny i bezpieczny. Całkowita wartość projektu wynosi 12 800 zł, a program nauki jazdy obejmuje 18 godzin zajęć.


ZOFAS/Urząd Miejski w Starym Sączu