• slider1.jpg

301 piątkowiczów ze stypendiami Poniedziałek, 15 lutego 2021

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek przyznał stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów szkół, które prowadzi Gmina Stary Sącz.

Komisja w składzie: Ewa Zięba - przewodnicząca komisji oraz Barbara Porębska, Wioletta Nowak, Renata Burchel i Grzegorz Garwol - członkowie komisji, powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 4/2009 z dnia 11 stycznia 2019 r. rozpatrzyła 301 złożonych wniosków stypendialnych. Wszystkie pozytywnie.

Przyznano stypendia dla:

- 207 uczniów klas IV-VI , za wyniki w nauce w wysokości po 150 zł

- 94 uczniów klas VII-VIII , za wyniki w nauce w wysokości po 200 zł

Stypendystom gratulujemy!