• slider1.jpg

Ogłoszenie o wynikach konkursu Poniedziałek, 11 stycznia 2021

na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Prowadzenie Muzeum Regionalnego w roku 2021


 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego na podstawie art. 15 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami).

Na konkurs wpłynęła jedna oferta.

Dotacje na realizację zadania pn. Prowadzenie Muzeum Regionalnego w roku 2021 otrzymało Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.

Wysokość dotacji: 90.000 zł.