• slider1.jpg

Wysokiej jakości sprzęt trafił do OSP w Gołkowicach Górnych Wtorek, 15 grudnia 2020

Druhowie z jednostki mają od dziś na stanie nową motopompę i pompę zanurzeniową z agregatem. Sprzęt Komendantowi Gminnemu Związku OSP RP w Starym Sączu Pawłowi Banachowi i prezesowi jednostki w Gołkowicach Górnych Antoniemu Majerskiemu przekazał burmistrz Jacek Lelek.

Sprzęt ratownictwa został zakupiony w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 Jednostka OSP Gołkowice Górne została doposażona w motopompę półszlamową służącą do wypompowania wody z obiektów oraz terenów zalanych na skutek obfitych opadów deszczów, podtopień, uszkodzeń infrastruktury komunalnej i hydrotechnicznej oraz w pompę zanurzeniową z agregatem prądotwórczym zapewniającą dostarczenie wody bez wykorzystania samochodów gaśniczych m. in. poprzez wykorzystanie pompy i sztucznych zbiorników wodnych, z których jest pobierana woda do prowadzonych działań przetaczania wody na duże odległości.

Zakup współfinansowano ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,  w kwocie 15 000,00 zł, wkład własny gminy 360,90 zł.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria