• slider1.jpg

Unijne miliony na rzecz rozwoju Środa, 02 grudnia 2020

Od początku obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, czyli na lata 2014-2020, Gmina Stary Sącz realizowała projekty unijne na sumę 196 mln zł. W zestawieniu nie uwzględniono pieniędzy pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a gmina także z nich korzystała.

Są to fundusze ze środków UE na lata 2014-2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

Projekty w ramach polityki spójności realizowano we wszystkich 2477 gminach w Polsce.

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta, nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne, czyli całość kosztów inwestycji, nie tylko dotacje.

Na 2477 polskich samorządów nasza gmina znalazła się ogólnie na 246 miejscu. RANKING TUTAJ. Gmina Stary Sącz jeśli chodzi o wartość projektów unijnych z polityki spójności znalazła się na 1. miejscu w powiecie nowosądeckim.

Łączna wartości inwestycji z polityki spójności według stanu na dzień 30 czerwca b.r. wyniosła ponad 472 mld zł. Same tylko gminy naszego powiatu i Nowy Sącz realizowały w tym czasie projekty warte prawie 2 mld złotych.


GUS/PAP/Urząd Miejski w Starym Sączu