• slider1.jpg

Z marszałkiem o Strefie Aktywności Gospodarczej Poniedziałek, 30 listopada 2020

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski spotkał się dzisiaj w starosądeckim magistracie z Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem. Samorządowcy omawiali sprawy przedsiębiorczości, a szczególnie ważnym tematem była funkcjonująca w Starym Sączu Strefa Aktywności Gospodarczej, w której już działa kilka przedsiębiorstw, a która powstała dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Gminy Stary Sącz.

To już druga wizyta marszałka w Starym Sączu w ostatnim czasie. 

Województwo Małopolskie dwa razy dofinansowało inwestycje w strefie przy ul. Wielki Wygon i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już w 2018 r. dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości niemal 900 tys. zł. Kosztem 1,5 mln zł powstało kompletne uzbrojenie terenu wraz z drogami dojazdowymi i ścieżką rowerową. Teraz trwa budowa ponad 400 m łącznika (przedłużenie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), który zepnie SAG z Drogą Wojewódzką 969, a wkrótce rozpocznie się rozbudowa DW 969 polegająca na budowie ronda, którego zjedziemy w ul. Kardynała Wyszyńskiego, czyi do SAG. Ta inwestycja obejmie ponadto system kanalizacji i odwodnienia, ścieżkę rowerową, budowę chodnika, sytemu odwodnienia powierzchniowego (rowy, przepusty), oświetlenie ronda, drogi gminnej oraz przejść dla pieszych.

Przy tak ważnej dla lokalnego biznesu inwestycji znów z pomocą przyszło wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie wyniosło 4 966 556,38 PLN

 - Przy strategicznych inwestycjach w mniejszych gminach jak nasza, rola samorządu marszałkowskiego jest nie do przecenienia – uważa burmistrz Jacek Lelek. - To prawdziwy katalizator inwestycji niezmiernie ważnych, których sami byśmy nie udźwignęli. Cieszę się, że ta współpraca układa się dobrze. Trudno o lepsze lokowanie środków publicznych niż w rozwój lokalnej subregionalnej przedsiębiorczości, ale urząd marszałkowski zawsze wspierał nas w różnych projektach, choćby w naszych inwestycjach w turystykę.


Urząd Miejski w Starym Sączu