• slider1.jpg

Drogi, drogi, drogi... inwestycje w bezpieczeństwo i wygodę Piątek, 27 listopada 2020

Ostatnie dni to intenyswne prace na drogach w wielu sołectwach. Solidne remonty, nowe nawierzchnie bitumiczne i betonowe poprawią dojazd do wielu domów i osiedli. 

Droga Łazy Biegonickie Na Gaj

Sporo pieniędzy na te inwestycje pozyskaliśmy z puli na usuwanie skutków letnich nawalnych deszczów, czy to od wojewody, czy marszałka - mówi zastępca burmistrza Kaziemierz Gizicki. - Zakres prac jest duży, chcemy by każdy mieszkaniec gminy miał dobry dojazd do domu.To dla nas podstawa. O ile to możliwe ze względów choćby własnościowych, czy obowiązujących przepisów. Gmina nie może inwestować na nie swoich działkach. Niemniej docieramy z drogami do najdalszych zakątków gminy. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby i oczewkiwania są zawsze większe. Będziemy je realizować, tyle że stopniowo. Wszystkie poniżej prezentowane drogi robiliśmy w listopadzie. 

Droga ul. Żwirkii Wigury - Miejska Góra

Przysietnica do Radomskiego

Myślec- Zagórze

Myślec do Żeleźnikowej

Moszczenica Wyżna - Do Sikońskich

Gaboń - koło cegielni 

Gaboń Praczka