• slider1.jpg

Kanalizacja w Moszczenicy Niżnej zgodnie z harmongramem Piątek, 30 października 2020

W tym tygodniu wykonawcy udało się zrealizować prace odtworzeniowe nawierzchni na ważnych odcinkach dróg, gdzie poprowadzono sieć kanalizacyjną.

To jeszcze nie koniec prac w Moszczenicy Niżnej. Przed wykonawcą jeszcze sporo pracy .m.in. budowa odejść od głównej sieci. Część robót na pewno kontynuowana będzie jeszcze w roku przyszłym.

Łączna długość kanalizacji w Moszczenicy Niżnej to 11 km 997 m. Planowana liczba osób do podłączenia - 790. Ten odcinek zostanie włączony do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przy potoku Moszczeniczanka (rejon ul. Partyzantów) oraz do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Witosa. Koszt budowy tego etapu kanalizacji Gminy Stary Sącz to ponad 8,2 mln zł.

 

Zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" jest dofinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Galeria