• slider1.jpg

Nie żyje Elżbieta Pietruch Poniedziałek, 18 maja 2020

Animatorka kultury i wielka społeczniczka z Łazów Biegonickich miała 63 lata.

 W latach dziewięćdziesiątych pracowała jako dyrektorka Zespołu Placówek Społeczno-kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz. Od zawsze pracowała w kulturze i była mocno zaangażowana społecznie. Była członkiem-założycielem organizacji pozarządowych: KTN Sądeczanie (1980-1984); Międzyszkolne Kolegium Uczniowskie ds. Kultury (1980-84); Nowosądecka Scena Amatora „Nowa” (1981-1984); Teatr NSA (1981-1994); Nowosądecka Orkiestra Kameralna (1981-1984); Ruch Społeczno-Kulturalny „Scena Ludowa” (viceprezes Ogólnopolskiego Klubu Animatorów Kultury (1982-1987); Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach Biegonickich (od 1984 roku, a od 1994 roku sekretarz KGW), Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Dom” w Łazach Biegonickich (sekretarz od 1995 roku).

Przez wiele lat działała w Radzie Sołeckiej Łazów Biegonickich, zaangażowana w społeczne komitety inwestycyjne (budowa gazociągu, wodociągu i telefonizacja wsi). Działała w Stowarzyszeniu LGD „Brama Beskidu”, Stowarzyszeniu Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu, Stowarzyszeniu „Europa-Demokracja-Esperanto”

Społeczno-zawodowa aktywność i wszystko co z nią się wiązał traktowała jako hobby. Wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki w 1994 roku odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, a w 2010 roku Złotym Jabłkiem Sądeckim przez Starostę Nowosądeckiego.

Rodzinie i bliskim zmarłej składamy najszczersze kondolencje


Urząd Miejski w Starym Sączu