• slider1.jpg

Gmina Stary Sącz przystąpiła do projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” Poniedziałek, 18 maja 2020

Projekt podniesie jakość świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w Gminie Stary Sącz.

Projekt będzie prowadzony przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Jego założeniem jest wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gminy.

Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szkolenia zostaną w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


Urząd Miejski w Starym Sączu