• slider1.jpg

O parkach krajobrazowych wiedzą wszystko Piątek, 21 lutego 2020

Etap gminny ogólnopolskiego konkursu pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” za nami. Najlepsza drużyna Szkoły Podstawowej w Barcicach.

 Celem konkursu organizowanego od 2002 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przy współudziale gmin m.in. Gminy Stary Sącz, jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin, zwierząt, rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody, inspirowanie do poznawania świata, jego różnorodności, bogactwa, piękna, motywowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska, integrowanie uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami.

 

W etapie gminnym uczestniczyło 24 uczniów reprezentujących 6 szkół podstawowych z Barcic, Gabonia, Gołkowic, Przysietnicy oraz ze Starego Sącza – nr 1 i nr 2. Na tym etapie konkursu uczniowie zmierzyli się z testem wyboru i uzupełnień składającym się z 25 pytań. Największą ilość punktów uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej w Barcicach w składzie: Amelia Budzik, Marlena Wnęk, Karol Gałysa, Aleksandra Budzik, przygotowana przez Panią Lidię Lachowską, która będzie reprezentować naszą gminę na etapie parkowym, planowanym na 27 marca br. Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali: 1. Anna Ptaśnik, 2. Amelia Budzik, Mateusz Migacz, Bartosz Witkowski, 3. Marlena Wnęk, Kinga Tudaj. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Starego Sącza.

Ta forma popularyzowania wiedzy przyrodniczej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych na terenie naszej gminy, o czym świadczy rokrocznie spora liczba uczestników biorących udział w zmaganiach konkursowych. Zwycięskiej drużynie życzymy dalszych sukcesów i wysokich osiągnięć w kolejnych etapach konkursu.


Urząd Miejski w Starym Sączu