• slider1.jpg

Kanalizacja - punkt informacyjny w Moszczenicy już działa Środa, 19 lutego 2020

Terenowe biuro w Moszczenicy będzie udzielać mieszkańcom informacji dotyczących budowy kanalizacji. Dyżury dwa razy w tygodniu.

Do terenowego biura łatwo trafić - to biały kontener budowlany przy głównej drodze powyżej kościoła św. Mikołaja i sklepu przemysłowo spożywczego. Informacje będą udzielane w dniach:

WTOREK - 14.30 - 15.30

CZWARTEK 8.00 - 9.00

 

Budowa kanalizacji w Moszczenicy Niżnej jest współfinansowana przez Unię Europejską  z Funduszu Spójności i jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.