• slider1.jpg

Złote gody - pamięć, medale, gratulacje... Piątek, 08 listopada 2019

Nieprzypadkowo wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji odbywa się blisko rocznicy odzyskania niepodległości. Jubilaci przez 50 lat małżeństwa pracowali na rzecz małej starosądeckiej ojczyzny, wychowywali dzieci, służyli przykładem wytrwałości, sumienności, wierności wartościom.

 

 

W  tym roku Złote Gody świętuje 45 par. Na podniosłą uroczystość zaprosił burmistrz Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki,  przewodniczący rady miasta Andrzej Stawiarski, sekretarz Daniel Śmierciak i kierowniczka starosądeckiego Urzędu Stanu Cywilnego Alfreda Wastag.

Podniosła uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w "Opoce" w intencji jubilatów i ich rodzin, którą celebrował proboszcz parafii św. Elżbiety w Starym Sączu ks Matek Tabor i ks Mariusz Żaba. Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kosze z upominkami wręczali burmistrz Jacek Lelek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Stawiarskim, wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim i sekretarzem Danielem Śmierciakiem.

Kocha się naprawdę i do końca, tylko wówczas gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”. Te słowa świętego Jana Pawła II w szczególny sposób oddają atmosferę dzisiejszej uroczystości -mówiła kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu Alfreda Wastag –Wspólne 50 lat to dowód tej prawdziwiej miłości, wzór mądrego życia i przykład do naśladowania. Zasłużyliście sobie Drodzy Państwo na wyrazy uznania nie tylko Waszych Najbliższych ale również społeczeństwa , wśród którego żyjecie. Dlatego też Burmistrz Starego Sącza wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Wam odznaczeń  -Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie -którymi dzisiaj zostaniecie udekorowani. 


Pary obchodzące jubileusz 50-lecie małżeństwa: Zofia i Zbigniew Adlerowie, Józefa i  Stanisław Barnachowie, Józefa i  Zdzisław Cabałowie, Teresa i  Piotr Chochorowscy, Helena i  Stanisław Dudkowie, Maria i  Andrzej Dyrkowie, Wacława i  Antoni Gorczowscy, Maria i Tadeusz  Iwanowie, Janina i  Józef Jankowscy, Teresa  i  Bogdan Jaworowie, Maria i Wojciech Jureccy, Krystyna i Stanisław Niemcowie, Józefa i Władysław Nowakowie, Zofia i Julian Ogorzałkowie, Maria i Józef Olszakowie, Józefa i Leon Opokowie, Helena i Mieczysław Pasiutowie, Stanisława i Eugeniusz Radomscy, Kunegunda i Władysław Radomscy, Maria i Michał Ramsowie, Janina i Jan Siedlarzowie, Stanisława i Ignacy Skoczniowie, Zofia i Jan Skoczniowie, Maria i Michał Sołtysowie, Danuta i Jan Stachoniowie, Rozalia i Stanisław Szczęśni, Maria i Stanisław Świątnikowie, Anna i Władysław Tokarczykowie, Aniela i Kazimierz Zagórowscy,Janina i Leszek Zagórowscy, Maria i Ryszard Zieleniowie i Stefania i Jan Weselakowie.

Uroczystość zakończył obiad i poczęstunek dla jubilatów i ich gości oraz wspólny śpiew z Zespołem Regionalnym Starosądeczanie.


Urząd Mieski w Starym Sączu

Galeria