• slider1.jpg

Po Starym Sączu może nawet Harvard Piątek, 08 listopada 2019

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Stary Sączu obchodziło 6 listopada 2019 71 lat istnienia szkoły. Święto szkoły to doskonała okazja do złożenia przez pierwszoklasistów ślubowania.

Uroczystość odbyła się w nowej hali sportowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, dyrektorzy starosądeckich szkół oraz Międzyszkolnego Internatu. 

Obchody Święta szkoły rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Elżbiety. Mszy św. przewodniczył ks proboszcz Marek Tabor i ks Dariusz Król. Część oficjalna to przede wszystkim ślubowanie na sztandar szkoły i deklaracja przynależności do Liceum. W tym roku ślubowanie złożyło 170 uczniów, którzy uczą się w sześciu klasach pierwszych. Kolejnym punktem programu było przekazanie władzy przez ustępujący Samorząd Szkolny – nowo wybranemu z Oliwią Tokarczyk na czele, która od teraz będzie dzierżyć władzę w szkole. Równie uroczystą chwilą była zmiana, jaka nastąpiła w poczcie sztandarowym. Dyrektor Szkoły Krzysztof Szewczyk wręczył statuetki „Przyjaciele Liceum". To nowe odznaczenie, które w tym roku otrzymali panowie Bogusław Wojcik i Janusz Skut.

Chciałem Wam pogratulować wyboru tej szkoły –mówił burmistrz Jacek Lelek –cieszę się, że ten etap swojej edukacji chcecie spędzić w tej szkole, w naszym mieście. To jest świetny wybór. Potwierdzają to losy absolwentów tej szkoły, którzy skończyli swoją edukację chociażby na Harvardzie.Ta szkoła, daje fantastyczne możliwości aby ten wspaniały czas Waszej nastoletniości przeżyć. Szkoła to również więzi i życie społeczne. To nie jest czas przygotowania się do życia to jest czas Waszego życia. Tu i teraz. Wykorzystajcie go najlepiej jak potraficie.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria