• slider1.jpg

Sprzęt dla młodych druhów Wtorek, 29 października 2019

W ramach programu „Mały Strażak” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kupiono dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 45 kompletów umundurowania koszarowego, 18 hełmów, 9 pasków, 1 hydronetkę.

Sprzęt u umundurowanie przekazali zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, Prezes Gminnego Związku OSP RP w Starym Sączu Antoni Piętka i Komendant Gminny Związku OSP RP w Starym Sączu Paweł Banach. Nowy sprzęt to niezbędne wsparcie w szkoleniu i przygotowaniu kandydatów do służby w OSP.

25 października 2019 r. był też dniem zakończenia szkolenia dla kandydatów na członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Kandydatki i kandydaci na strażaków ochotników zmierzyli się z egzaminem z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wszyscy obecni pozytywnie zaliczyli egzamin i ukończyli szkolenie. Zaświadczenia ukończenia kursu wręczono w obecności prezesów gminnych OSP i opiekunów MDP z nawszych gminnych jednostek OSP. 

 

Galeria