• slider1.jpg

Rozmówki polsko-słowackie Piątek, 11 października 2019

Pogranicze ma swoje skarby. O tym jak je chronić i udostępniać rozmawiali w starosądeckim magistracie przedstawiciele urzędów Lewoczy i Starego Sącza.

Skarby przyrody pogranicza. Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie. - na rozmowy o tym wspólnym projekcie w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Słowacja do Starego Sącza przyjechali między innymi zastępca primatora Lewoczy Miroslav Čurilla i Anna Babicová szefowa Departamentu Turystyki i Rozwoju naszego partnerskiego miasta.

Levocka Dolina to jedna z naszych turystycznych atrakcji, z którym wiążemy spore nadzieje - powiedziała Anna Babicová szefowa Departamentu Turystyki i Rozwoju naszego partnerskiego miasta. - Będzie kolejną trakcją turystyczną, uzupełniającą nasze historyczne centrum wpisane na listę UNESCO. Już działa w tamtym rejonie Resort Levocka Dolina, ale chcemy jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten teren.

W Lewockiej Dolinie powstanie infrastruktura rekreacyjna (m.in boiska), pomost spacerowo obserwacyjny (około dwa razy dłuższy niż na naszym Bobrowisku) i obiekty dla ochrony płazów (m.in przejścia pod drogą). Levoca ogłosi przetarg na to zadanie jeszcze w tym roku. W spotkaniu roboczym brał ponadto udział Stanisław Pajor kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim oraz urzędnicy ze starosądeckiego i lewockiego magistratu.

Dlaczego to ważne rozmowy? Całkiem niedawno burmistrz Jacek Lelek podpisał już umowę z firmą Budownictwo Mosty Drogi BMD na budowę wielofunkcyjnej struktury widokowo-poznawczej zwanej roboczo ścieżką w koronach drzew. Inwestycja będzie kosztowała 5,3 mln zł, a gmina miała już zapewnione dofinansowanie w wysokości ponad 4,2 mln zł właśnie w ramach wspólnego transgranicznego projektu Starego Sącza i Lewoczy.

-To projekty rozwojowe, przyszłościowe dla naszych miast- wyjaśnia burmistrz Jacek Lelek. - Miejska Góra to kolejny, po rejonie stawów kąpielowych, trasach rowerowych, Woli Kroguleckiej, punktów na mapie gminy, który ma zaciekawić, przyciągnąć turystów i sprawić, by zostali u nas na dłużej. Podobny kierunek obrała Lewocza i cieszę się z tego partnerstwa, bez którego o rozwój w tym turystycznym kierunku byłoby trudno.

Podstawowymi elementami zagospodarowania tej części Miejskiej Góry będą: ścieżka (szlak) płazów wraz z obiektami architektonicznymi i wielofunkcyjna struktura widokowo-poznawcza. Projekt wykorzystuje też istniejący punkt widokowy. Szlak płazów - trasa dedykowana poznaniu życia i rozwoju płazów, będzie łącznikiem pomiędzy istniejącą platformą widokową, a wielofunkcyjną strukturą widokowo-poznawczą.


- Zasadniczym punktem wyjścia dla koncepcji trasy jest przedstawienie w sposób atrakcyjny przestrzennie, cyklu rozwoju płaza, wraz z dodatkowymi informacjami oscylującymi wokół głównego tematu, będącymi jednak historiami z kategorii ciekawostek i niesamowitości. - mówi projektant ścieżki Wojciech Świątek. - Planuje się wykonać 7 obiektów, które przedstawiały będą najważniejsze etapy przeobrażania się organizmu od żabiego jaja przez kijankę do dorosłej żaby. Projektowane struktury będą kulami o średnicy od 250 cm do 300 cm o przeźroczystej powłoce z tworzywa sztucznego. Istniejąca platforma widokowa będzie punktem wyjścia dla rozpoczęcia przygody ze szlakiem płazów.

Jest propozycja, żeby wzbogacić tę przestrzeń w przeskalowaną (jak muzealne dioramy) sylwetę płaza (np. kumaka) co pozwoli przyciągnąć uwagę osób poruszających się ścieżką przebiegającą przy platformie, jak również w sposób humorystyczny rozpowszechni fakt istnienia szlaku i innych atrakcji Miejskiej Góry (np. ścieżki rowerowo-biegowe), a w konsekwencji Starego Sącza.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria