• slider1.jpg

Biblioteka w Przysietnicy coraz bliżej. Umowa podpisana. Czwartek, 10 października 2019

Dzisiaj przedstawiciel wykonawcy Marcin Pietruszka, szefowa starosądeckiej biblioteki Monika Jackowicz-Nowak i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki złożyli podpisy pod umową na budowę filii biblioteki w Przysietnicy.

Bibliotekę w Przysietnicy wybuduje Zakład Usługowy Infrastruktury Sanitarnej C.O. i Gaz Marcin Pietruszka. Firma ma już duże doświadczenie w budowie obiektów kubaturowych równiez w naszej gminie. Do przetargu stanęło pięciu oferentów. Firma z Podegrodzia zaoferowała najniższą cenę - 2 492 251 zł.

 

– To nie tylko czytelnia i wypożyczalnia - podkreśla zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Chodzi również o pewnego rodzaju spotkania, o życie kulturalne i towarzyskie. Te biblioteki u nas działają i są w nich ludzie, którzy potrafią wokół siebie zbierać całkiem spore grono. Takie miejsce potrzebne było w Starym Sączu, ale świetnie funkcjonuje w Gołkowicach, Barcicach i nie mam wątpliowości, że tak będzie też w Przysietnicy.

To będzie już czwarta biblioteka w Gminie Stary Sącz wybudowana bądź przebudowana w ramach programu Infrastruktura Bibliotek. W 2018 Gmina Stary Sącz oddała do użytku główną siedzibę przy ul. Mickiewicza 33 (koszt 3,7 mln zł) , w 2015 filię w Gołkowicach ( koszt 2,5 mln zł), a  2012 filię Barcicach (koszt 1,4 mln zł). Wszystkie z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Bibliotek.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria