• slider1.jpg

Konsultacje społeczne - rozbudowa drogi krajowej nr 87 w Barcicach - raport Wtorek, 27 sierpnia 2019

Biuro projektów Drosystem przekazało raport z kosultacji społecznych w Barciach, które odbyły się 21 marca 2019. r

Istnieje możliwość wglądu zainteresowanym mieszkańcom do wersji papierowej szczegółowego raportu bezwzględnie zachowując warunki tajności informacji zawarte w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.

Raport jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej, p. 4-5 (parter).

Wersja elektroniczna

Część 1_Raport z konsultacji społecznych_Barcice 21.03.2019

Część 2_Opracowanie zgłoszonych wniosków_Barcice 21.03.2019


Urząd Miejski w Starym Sączu