• slider1.jpg

E-usługi w urzędzie miejskim Czwartek, 11 lipca 2019

Urząd Miejski w Starym Sączu stara się o pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej na realizację projektu, dzięki któremu będą mogli Państwo sprawnie załatwić przez internet więcej spraw... ale potrzebna jest Państwa pomoc i rada.

Chcąc dobrze dobrać katalog usług, musimy poznać potrzeby mieszkańców. Do tego są potrzebne ankiety, o których wypełnienie Państwa prosimy. Wypełnione elektroniczne ankiety dadzą możliwość planowania projektu najbardziej zgodnego z Państwa potrzebami i oczekiwaniami. Z góry dziękujemy za rzetelność i cierpliwość przy wypełnieniu ankiety, którą znajdą Państwo TUTAJ.

Dziękujemy!

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , II Osi Priorytetowej „Cyfrowa małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.1 „Elektroniczna Administracja”.


Urząd Miejski w Starym Sączu