• slider1.jpg

Okrągła sumka na samochód dla OSP Moszczenica Wyżna Piątek, 31 maja 2019

Kolejna gminna jednostka z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego doczeka się nowego samochodu. Dorzucą się m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska. 

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się wręczenie promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Promesy odebrali przedstawiciele OSP oraz samorządów szczebla gminnego. Promesę na zakup nowego samochód dla OSP Moszczenica Wyżna odebrali burmistrz Jacek Lelek i prezes OSP Stanisław Marduła.

Wniosek Gminy Stary Sącz został pozytywnie zaopiniowany przez komendanta głównego państwowej straży pożarnej w ramach porozumienia ministrów spraw wewnętrznych i środowiska. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał promesę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji/Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 150 tys. zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej dofinansuje samochód sumą 310 tys. zł, a Urząd Marszałkowski 50 tys zł.


Urząd Miejski w Starym Sączu