• slider1.jpg

Samorządowcy u stóp Świętej Kingi Czwartek, 30 maja 2019

Już po raz szósty na coroczne święto swojej patronki, św. Kingi, do Starego Sącza przybyli przedstawiciele samorządów z całej Małopolski.

Tegoroczne spotkanie miało wymiar szczególny - rok 2019 jest nie tylko rokiem Jubileuszu XX-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Małopolsce, ale to właśnie 20 lat temu Ojciec Święty dokonał na starosądeckich błoniach kanonizacji błogosławionej Kingi. Po pokłonieniu się swojej patronce w Klasztorze ss. Klarysek uczestnicy uroczystości świętowali w starosądeckim „Sokole”.

Gospodarze małych ojczyzn uczestniczyli we Mszy Świętej, odprawionej w Klasztorze Sióstr Klarysek pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza. Po eucharystii mieli wyjątkową możliwość zwiedzenia klasztoru i zobaczenia tych części, które na co dzień pozostają niedostępne.

Wśród zgromadzonych w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari obecni byli m.in. doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki, ks. prof. Stanisław Sojka, ks. dr Marcin Kokoszka, wicemarszałkowie województwa Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz, posłowie na Sejm RP: Anna Paluch, Jan Duda, Wiesław Janczyk oraz Józef Leśniak, radni województwa, sekretarz województwa Wojciech Piech, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad oraz przedstawiciele administracji publicznej. Nie zabrakło gospodarzy gminy Stary Sącz burmistrza Jacka Lelka i jego zastępcy Kazimierza Gizickiego. Samorządowców i zaproszonych gości powitał marszałek Witold Kozłowski.

- Święto Samorządu obchodzimy przy okazji kilku ważnych jubileuszy. Mija już prawie trzydzieści lat od pierwszych wyborów samorządowych. Mija też dwudziesty rok od powołania do życia samorządów powiatowych i wojewódzkich. Mija też dwudziesta rocznica od kanonizacji św. Kingi na starosądeckich błoniach, której dokonał św. Jan Paweł II- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Refleksjami w 20. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu podzielił się ze zgromadzonymi ks. prałat dr hab. Stanisław Sojka, koordynator wizyty Ojca św. w 1999 r. Prelegent w znamiennie zatytułowanym wystąpieniu „Działając wspólnie i solidarnie niemożliwe staje się możliwe” przedstawił okoliczności organizacji papieskich pielgrzymek. Wspominał napotykane problemy i trudności, ale także radość z finalizacji wielkiego dzieła.

- Cieszę się , że tradycja spotkań małopolskich samorządowców właśnie w Starym Sączu jest podtrzymywana - zaznaczył burmistrz Jacek Lelek. - To dla nas nobilitacja. Zresztą jak wielu z gości podkreślało trudno wyobrazić sobie inne miejsce, niż gród patronki samorządowców, szczególnie w roku, kiedy będziemy świętować 20 lat kanonizacji św. Kingi.

Tradycją święta małopolskich samorządowców stało się wyróżnianie osób szczególnie zasłużonych dla regionu Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni: Jerzy Gondek, Andrzej Kalemba oraz Ryszard Rozenbajgier, zaś złote odebrali przedstawiciele rodzin śp. Tadeusza Ryby oraz śp. Władysława Ryby. Dekoracji wyróżnionych dokonał marszałek Witold Kozłowski w towarzystwie wicemarszałków województwa Łukasza Smółki i Tomasza Urynowicza oraz radnego Grzegorza Biedronia.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił, prowadzony przez dra Andrzeja Citaka, Młodzieżowy Chór „Scherzo” I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu - zdobywca licznych nagród ogólnopolskich konkursów, mający w swoim dorobku liczne koncerty za granicą, mogący się także pochwalić występami przed papieżem Janem Pawłem II w latach 1993 i 1997.

Galeria