• slider1.jpg

Burmistrz Starego Sącza ogłasza konkurs ofert... Piątek, 10 maja 2019

...na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz w terminie od dnia 11 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 


UM w Starym Sączu