• slider1.jpg

I Gminny Konkurs o św. Kindze w 20. rocznicę kanonizacji Czwartek, 09 maja 2019

W 20 rocznicę kanonizacji Kingi, Pani Sądeckiej i w 20 rocznicę pobytu Jana Pawła II szkoła w Popowicach zorganizowała Gminny Konkurs o św. Kindze. Wydarzeniu patronowali: Konsul generalny Węgier w Krakowie Adrienne Kormendy, Matka Ksieni Starosądeckiego Klasztoru Sióstr Klarysek Edyta Bis i Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza.

Do konkursu, w kilku kategoriach, zgłosiły się następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tishnera w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 2 im Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebodzkiego w Barcicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu.

Swoją obecnością konkurs zaszczycili: konsul generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, burmistrz Jacek Lelek, ks. Proboszcz Janusz Ryba, ks. Kustosz Stanisław Śliwa, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Mieskiej w Starym Sączu Ewa Zięba, przedstawiciel CKiS Ady Sari Pani Ewelina Wiśniewska oraz przedstawiciel delegatury Kuratorium Małopolskiego w Nowym Sączu. Po powitaniu ich przez dyrektor Grażynę Smagę i odśpiewaniu hymnu państwowego, przy sztandarze naszej szkoły, uczniowie rozpoczęli zmagania w czterech kategoriach. Pierwszą konkurencją był quiz ze znajomości homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas kanonizacji Kingi dwadzieścia lat temu w Starym Sączu. Quiz odbył się przy użyciu aplikacji kahoot. Test jest dostępny tutaj! Następnie dzieci młodsze i starsze prezentowały poezję o św. Kindze. Potem było czytanie prac pisemnych poświęconych św. Kindze.

W międzyczasie pani kosnul, która pięknie opowiadała o roli jaką odegrała Święta Kinga i dziękowała za pamięć i cześć jaką oddaje się w Starym Śaczu węgierskiej królewnie otrzymała piękne kwiaty oraz pracę plastyczną na temat św. Kingi i jej śladów w Starym Sączu, którą przygotował i osobiście wręczył Konrad Tokarczyk, uczeń  szkoły w Popowicach.

  Dzieci w trakcie czytania prac miały możliwość skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców szkoły w Popowicach. Po zakończeniu czytania prac uczestnicy zostali przeniesieni w czasie i oglądnęli dwie prezentacje: pierwsza pokazywała budowę ołtarza papieskiego i pobyt Jana Pawła II w Starym Sączu, druga przypomniała tak zwaną “powtórkę z geografii”, którą papież wygłosił na zakończenie pobytu w Starym Sączu. Szkolna grupa teatralna przygotowała przedstawienie o św. Kindze i jej wpływie na dzisiejsze pokolenie.

 

WYNIKI KONKURSU:

TEST WIEDZY

 1. SP w Przysietnicy – Olga Bossy

 2. Niepubliczna SP w Starym Sączu – Szymon Śmierciak

RECYTACJA 1-4

 1. SP w Popowicach – Oliwia Stachoń

 2. SP w Gołkowicach – Weronika Krzak

RECYTACJA 5-8

 1. SP nr 1 w Starym Sączu – Oliwia Orłowska

 2. SP nr 2 w Starym Sączu – Arkadiusz Drożdż

PRACA LITERACKA

 1. SP w Gołkowicach – Bartosz Witkowski

 2. SP w Popowicach – Karolina Kurzeja

PRACA PLASTYCZNA 1-4

 1. SP w Barcicach – Amelia Bielak

 2. SP nr 1 w Starym Sączu – Zuzanna Ptak

PRACA PLASTYCZNA 5-8

 1. SP w Przysietnicy – Olga Bossy

 2. SP nr 2 w Starym Sączu – Patrycja Marczyk

ZDJĘCIA


UM w Starym Sączu