• slider1.jpg

VII Zjazd Sądeczan Środa, 08 maja 2019

Po raz 7. Sądeczanie z różnych stron świata i Polski przyjadą do miejsca, gdzie zaczęła się Sądecczyzna - do Starego Sącza. Zapraszamy w niedzielę 19 maja.

 - Coroczny Zjazd Sądeczan, który jest wielkim świętem dla Sądecczyzny, dla naszej kultury i naszego folkloru, to jednocześnie bardzo wielkie wyzwanie logistyczne – mówi Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. - Podczas Zjazdu Sądeczan odbywa się szereg imprez, w których uczestniczy wiele osób, dlatego to wydarzenie wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania bardzo wielu służb, a także grup i wolontariuszy. To nie jest impreza komercyjna, która jest zlecana wewnętrznemu podmiotowi, aby ją zorganizował. To jest wspólne przedsięwzięcie samorządów i organizacji pozarządowych pod wodzą Fundacji Sądeckiej. Dzięki gościnności Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania spotkamy się jak zwykle przy Ołtarzu Papieskim. To szczególne miejsce, tak jak szczególna jest ta impreza organizowana wspólnymi siłami samorządów i różnych organizacji w najstarszym grodzie Sądecczyzny, gdzie każdy może czuć się i gościem i gospodarzem.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Stary Sącz, szkoły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, harcerzy, strażaków, zespoły regionalne w strojach ludowych.