• slider1.jpg

Małopolskie Święto Godności w Starym Sączu Poniedziałek, 06 maja 2019

Święto integracji było okazją do poznania i zrozumienia, z czym na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Wydarzenie rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej.

W III Małopolskim Święcie Godności, które odbyło się w Starym Sączu uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski, wicepremier Beata Szydło, parlamentarzyści i samorządowcy, w tym burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Uczestnicy i goście Małopolskiego Dnia Godności mieli okazję obejrzeć wyjątkowy program artystyczny. Zgromadzeni mogli podziwiać m.in. prace finałowe konkursu plastycznego pt. „W rytmie pór roku – inspiracje twórczością Stanisława Wyspiańskiego". Odbyły się także występy podopiecznych Świetlicy Środowiskowej w Gorlicach oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”.

Wydarzenie było również okazją do podpisania porozumienia dotyczącego programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. Podpisali je Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i Marlena Maląg, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w obecności wicepremier Beaty Szydło, wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, poseł Anny Paluch i Marty Mordarskiej, dyrektor małopolskiego oddziału PFRON.

Porozumienie ma usprawnić współpracę pomiędzy PFRON, a zarządami województw przy finansowaniu projektów wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu stowarzyszenia ubiegające się o dofinansowanie projektów będą mogły uzyskać również dofinansowanie wkładu własnego. Dofinansowanie to zapewni PFRON, a środki będą pochodzić z budżetu województwa. - Naszym obowiązkiem jest troska o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, borykają się z niepełnosprawnościami. Podpisując porozumienie podkreślamy, że o osoby zmagające się z niepełnosprawnościami musimy dbać w sposób szczególny – marszałek Witold Kozłowski.

Organizatorem wydarzenia był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

Galeria