• slider1.jpg

Kwiaty dla Ady Sari Poniedziałek, 06 maja 2019

Zakończył się już Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Zgodnie z wieloletnią tradycją przedstawiciele jury, w tym Małgorzata Walewska, dyrektor artystyczna festiwalu oraz Antoni Malczak, dyrektor MCK SOKÓŁ, odwiedzili Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu, gdzie znajduje się wystawa poświęcona Adzie Sari.

Przedstawicielom festiwalu i konkursu towarzyszyli: Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza oraz Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. W saloniku wielkiej śpiewaczki zwiedzający goście mieli okazję zobaczyć zdjęcia i pamiątki po artystce, obejrzeć jej korespondencję, posłuchać jej nagrań i przejrzeć się w jej słynnym lustrze. Przedstawiciele festiwalu złożyli także kwiaty pod tablicą upamiętniającą patronkę konkursu. Odwiedzili też klasztor klarysek.

Zmarła w 1968 roku Ada Sari (naprawdę nazywała się Jadwiga Szayer), patronka konkursu, związana była ze Starym Sączem, gdzie jej ojciec przez wiele lat był burmistrzem. Jej kariera sceniczna, która zaczęła się w 1909 roku wiodła przez teatry m.in.: Rzymu, Mediolanu, Neapolu, Petersburgu, Kijowa, Lwowa, Krakowa, Wiednia, Warszawy, Nowego Jorku. Zdobyła światową sławę, śpiewając pod dyrekcją największych dyrygentów tamtych czasów, takich jak: Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni i Arturo Toscanini. Była także niezwykłym pedagogiem, przenosząc na polski grunt włoską szkołę śpiewu. Jej uczennicami były słynne polskie śpiewaczki, m.in.: Halina Mickiewiczówna, Bogna Sokorska, Maria Fołtyn, Barbara Nieman, Zdzisława Donat i Urszula Trawińska.

Wszystko o tegorocznej edycji festiwalu oraz bogate materiały dotyczące wybitnej starosądeczanki na stronie konkursu www.adasari.pl . Warto dodać, że co roku burmistrz Starego Sącza funduje nagrodę specjalną dla najlepszego sopranu koloraturowego, czyli najwyższego głosu kobiecego (takim śpiewała Ada Sari).

 Zapoczątkowany w maju 1985 roku pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu z inicjatywy ówczesnego kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Heleny Łazarskiej - obecnie profesora zwyczajnego Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Festiwal realizowany jest przez instytucję kultury województwa małopolskiego: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Od 2001 roku istnieje jako FESTIWAL I KONKURS SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI. Nowy Sącz zawdzięcza Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari Helenie Łazarskiej, oraz Antoniemu Malczakowi, długoletniemu dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, nazwanymi żartobliwie w prasie ich „rodzicami chrzestnymi”. Helena Łazarska jest twórcą koncepcji artystycznej, a Antoni Malczak odpowiada za stronę organizacyjną i finansową.


UM w Starym Sączu/www.adasari.pl

Galeria