• slider1.jpg

W Łopusznej odbył się XXV Kongres Związku Euroregion TATRY Piątek, 12 kwietnia 2019

Obrady kongresu prowadził wybrany przez delegatów przewodniczący burmistrz  Jacek Lelek, który wszedł w skład rady Związku Euroregion Tatry.

W Kongresie uczestniczyli delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry” oraz goście: Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber oraz Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry”: Antoni Nowak - długoletni Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, Czesław Borowicz i Stanisław Hodorowicz,, Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Slavomir Nagy, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, Wiceprezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Jerzy Prażuch, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper, Prezes Stowarzyszenia Kombinat Podhale Andrzej Kiernoziak oraz Sołtys Łopusznej Kazimierz Dziga.

Zdruzenie Euroregion Tatry w Kieżmarku reprezentowała p.o. Dyrektora biura Lívia Kredatusová oraz członkowie Rady Združenia Ľuboš Tomko i Peter Petko.

Kongres miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki przedłożył Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r. , a Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2018  przedłożył Przewodniczący Komisji Edward Tybor. Delegaci w głosowaniu tajnym wybrali nowe władze Związku Euroregion "Tatry" na kadencję 2019-2022: Przewodniczącym Rady został ponownie pan Bogusław Waksmundzki –Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego. 

W skład Rady weszli: 

Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa
Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy Czarny Dunajec
Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne
Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka
Jacek Lelek – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz
Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta i Nowego Targu

Członkami Komisji rewizyjnej zostali:

Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipnica Wielka
Marek Szyszka – członek Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
Edward Tybor – Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego

 Kongres podjął uchwały w sprawach:

  • zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie

  • utraty członkostwa zwyczajnego Gminy Kamienica

  • polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2021-2027


Urząd Miejski w Starym Sączu/ Euroregion TATRY