• slider1.jpg

Zmarła Matka Elżbieta Wielebińska, była przełożona zakonu sióstr klarysek Poniedziałek, 08 kwietnia 2019

Była ksieni starosądeckiego zgromadzenia pochodziła z Poznania. Miała 69 lat, z czego za klasztornymi murami w Starym Sączu spędziła 41 lat. Matka Elżbieta Wielebińska przewodniczyła klaryskom w latach 2000-2006 oraz od 2015 do 2018 roku, kiedy zastąpiła w tej funkcji siostrę Teresę Izworską.


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Matki Elżbiety Wielebińskiej. Składamy wyrazy współczucia całemu zgromadzeniu sióstr klarysek, z którym śp. Matka Elżbieta dzieliła nie tylko życie według przykładu świętego Franciszka, ale pełniła też posługę ksieni starosądeckiego klasztoru. Powołana do życia w klauzurze, skupiona na obecności i działaniu Boga dbała jednocześnie o codzienne sprawy klasztoru. Działalność śp. Matki Elżbiety Wielebińskiej daleko wykraczała poza życie kontemplacyjne. Zdawała sobie sprawę z odpowiedzialności za sanktuarium św. Kingi, które jest prawdziwym duchowym centrum Starego Sącza i Sądecczyzny i swoje obowiązki wypełniała wzorowo. Pozostanie w mojej pamięci jako osoba życzliwa różnym inicjatywom odbywającym się na klasztornym dziedzińcu i kościele pw. Św. Trójcy i sprawna menedżerka dbająca o materialną stronę funkcjonowania klasztoru. Dziękujemy Bogu za spotkanie ze śp. Matką Elżbietą, której życie i posługę wypełniało ubóstwo, pokuta oraz wypełniona ewangeliczną radością modlitwa za każdego człowieka i cały świat. Niech Pan przyjmie Ją do swojej chwały.


Urząd Miejski w Starym Sączu/fot. Gazeta Krakowska