• slider1.jpg

Mieszkańcy ul. Partyzantów mogą podłączać się do kanalizacji Wtorek, 26 marca 2019

Uprzejmie informujemy, że projekty przyłączy i wnioski o dofinansowanie są przygotowanie do odbioru w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w pokoju nr 46 (II piętro).

Wraz z projektem każdy może odebrać również wniosek o dofinansowanie.
Gmina Stary Sącz wspiera mieszkańców w budowie przyłączy. Dopłata wynosi 100 zł do 1 mb kanalizacji i 500 zł do studzienki kanalizacyjnej - nie więcej jednak niż 10 tys. zł. Pula środków w budżecie na ten cel jest ograniczona, więc o możliwości skorzystania z dofinansowania będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zapraszamy. 


Urząd Miejski w Starym Sączu