• slider1.jpg

VI Sesja Rady Miejskiej Wtorek, 19 marca 2019

Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych ma być kołem zamachowym dużych inwestycji w gminne drogi

Sesję zdominowały sprawy komunikacji, a to za sprawą Funduszu Dróg Samorządowych, inwestycji drogowych w gminie i wizycie na sesji Posła na Sejm RP Arkadiusza Mularczyka, który przedstawił kwestie związane ze stanem prac projektowych kluczowych dla Sądecczyzny inwestycji: linii kolejowej Podłęże - Piekiełko i drogi "Sądeczanki". Parlamentarzysta odpowiadał również na pytania radnych m.in. w sprawie planów odciążenia ul. Węgierskiej.

Tradycyjnie sesję rozpoczęło sprawozdanie burmistrza i temat inwestycji. Burmistrz Jacek Lelek przybliżył krótko Fundusz Dróg Samorządowych (dla województwa małopolskiego prawie 300 mln zł), nową inicjatywę rządu, dzięki której można będzie realizować również zadania wieloletnie.

- To oczekiwana zmiana - podkreślał burmistrz - Dotychczas nawet duże inwestycje trzeba było zamknąć w ciągu jednego roku, a pospiech nie sprzyjał czasem racjonalnym wydatkom, a inwestycje kończyły się późną jesienią. Korzystając z obecności pana posła muszę podkreślić, że jest to bardzo dobry program i samorządy wiążą z nim duże nadzieje. Stary Sącz bardzo aktywnie korzystał z wcześniejszych programów, najaktywniej w województwie.

Z Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze w tym roku uda się dokończyć przebudowę ul. Trakt św. Kingi. Na wysokości stadionu Sokoła ulica zyska chodnik (rów wzdłuż muru klasztornego zostanie przykryty płytami), oświetlenie i nową nawierzchnię. - Przygotowujemy dokumentację do złożenia wniosku do tego funduszu na budowę drogi na Targowisko wraz z budową mostu na Potoku Przysietnickim (745 800 zł) i budowę drogi na Jachlówkę w Gaboniu wraz z zabezpieczeniem koryta potoku ( 523 200 zł)

Burmistrz przybliżył ponadto najważniejsze elementy planowanego remontu drogi krajowej na odcinku w Barcicach. Będą to przebudowa zjazdu na Przysietnicę, przebudowa drogi w centrum Barcic (jeden z wariantów to rondo) i obejście ostrych zakrętów w Barcicach (droga prowadziłaby ponad Popradem). Przypominamy o czwartkowych KONSULTACJACH społecznych w tej sprawie.

Gmina Stary Sącz rozstrzygnęła przetarg na budowę kanalizacji przy ul. Węgierskiej. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Wyłoniono wykonawców inwestycji drogowych: rozbudowy drogi wojewódzkiej wraz z rondem i budowy drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej (dalszy odcinek ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Na tę drogę Stary Sącz pozyskał dofinansowanie z funduszy europejskich (85% dofinansowania). Inwestycję wykona firma ZIBUD za prawie 5 mln zł w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin wykonania do listopada 2020 roku.

Natomiast rondo przy Park and Ride na łączniku ul. Jana Pawła II i pod Ogrodami wybuduje Komplex-Bud. Tutaj oferta przekraczała nieco kosztorys (1 348 800.26 zł przy 1 200 000 zł ) stąd przyjęte przez radę zmiany w budżecie i przesunięcie pieniędzy na to zadanie.

 Poseł Mularczyk gratulował burmistrzowi i radnym ostatnich wyborów samorządowych i inwestycyjnego rozmachu w gminie. - Gmina Stary Sącz to ważny region na mapie Sądecczyzny - podkreślił poseł. - Wszyscy znamy walory historyczne, ale też piękne położenie Starego Sącza. Dzisiaj widzimy, że Sądecczyzna jest jednym organizmem, którego samorządy muszą współpracować i to pokazuje choćby połączenie rowerowe. Na innych polach też musimy znaleźć płaszczyznę do współpracy.

 Z uchwałami podjętymi na sesji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria