• slider1.jpg

Ścieżka w koronach drzew z milionowym dofinansowaniem. W euro Poniedziałek, 24 grudnia 2018

Koniec roku przynosi dobre wiadomości. Kolejna planowana atrakcja turystyczna Starego Sącza, czyli ścieżka w koronach drzew na Miejskiej Górze ma zapewnione dofinansowanie.

Dofinansowanie to dokładnie 988 394, 16 euro, czyli przy kursie 4,27 za 1 euro - 4 220 443, 06 zł. To 85 % kosztów. Wkład własny do tej inwestycji to 633 tys. zł.

- Dosć długo czekaliśmy na te decyzje, ponieważ trwały rozmowy na poziomie ministerstw Polski i Słowacji, czy zwiększyć pulę dofinansowania i w związku z tym ile projketów jeszcze może liczyć na pieniądze - mówi zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - To wspólny projekt Starego Sącza i Lewoczy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interrreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020.

Nasze miasto partnerskie zagospodaruje turystycznie stawy w Lewockiej Dolinie.

- Trudno to zdradzać szczegóły projektu, ale będzie to rzecz odmienna od znanych ścieżek w koronach drzew  - dodaje wiceburmistrz. - Ścieżka będzie zaczynała się na szczycie Miejskiej Góry w poziomie gruntu i wyposażona będzie w hamaki, mostki, fragment szklanej podłogi tuż przed zakończeniem z niewielkim pomostem z widokiem na Stary Sącz, wyniesionym 18 metrów nad pozoiom gruntu.  Będzie miała długość 218 m.


 Urząd Miejski w Starym Sączu