• slider1.jpg

Aktywni i kreatywni w partnerstwie dla książki Piątek, 30 listopada 2018

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zakończyła realizację projektu - realizując cykl szkoleń - „Aktywni i kreatywni” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki.

- Szkolenia w ramach projektu odbywały się w dniach od 24 września do 28 listopada 2018 roku - informuje Ewelina Włodarz z PiMGBP w Starym Sączu. - Celem projektu była poprawa jakości i wzbogacanie usług oferowanych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu nowosądeckiego. W ramach realizacji tego projektu odbyły się już 3 szkolenia oraz wyjazd studyjny: „Jadłospis małych moli książkowych, czyli co robić, aby dzieci czytały litery, smakowały wyrazy, połykały zdania i pożerały książki …? – warsztaty miały na celu przygotowanie bibliotekarzy do niestandardowych metod pracy zachęcających dzieci i młodzież do czytania; „Teatr cieni” – uczestnicy warsztatów nauczyli się zasad tworzenia cieni postaci ludzkich, zwierząt, form plastycznych i kolorowych figur. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się pomocne zarówno podczas przygotowywania kreatywnej i twórczej pracy z książką, jak również pozwolą wprowadzać do zajęć elementy teatru; „Prawo w bibliotece” – celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji w zakresie zmieniających się przepisów prawnych obowiązujących w bibliotekach; Wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, podczas którego bibliotekarze pogłębili wiedzę i wymienili doświadczenia z bibliotekarzami - według rankingu Rzeczypospolitej jednej z najlepszych Bibliotek w Polsce. W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się połączyć pogłębienie wiedzy na temat bibliotek z historią, zwiedzając Chrzanowskie Muzeum. Na spotkaniu Podsumowującym projekt wystąpili podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO z widowiskiem teatralno-muzycznym „Mały książę”. Publiczność nagrodziła wykonawców owacją na stojąco za wzruszający występ. Uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające ukończenie szkoleń. A o współpracy z biblioteką i korzyściach płynących ze współdziałania osób niepełnosprawnych ze zdrową młodzieżą w teatrze integracyjnym mówiła Zofia Wcisło - Prezes Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO w Starym Sączu.


Urząd Miejski w Starym Sączu, fot. PiMGBP w Starym Sączu