• slider1.jpg

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu Czwartek, 22 listopada 2018

W czwartek 22 listopada 2018 roku w sali starosądeckiego „Sokoła” odbyła się sesja Rady Miejskiej rozpoczynająca prace w kadencji 2018-2023. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie. Ślubował też burmistrz Jacek Lelek, już po raz trzeci od stycznia 2012 r.

Uroczysta sesja rozpoczęła się o godz. 13. Po odebraniu zaświadczeń o wyborze wszyscy radni złożyli ślubowanie. Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym, radni zebrani na I sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu złożyli ślubowanie następującej treści: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców, wszyscy dodając zdanie Tak mi dopomóż Bóg. Natomiast burmistrz Jacek Tomasz Lelek, zgodnie z art. 29a cytowanej ustawy złożył ślubowanie o treści: Obejmując urząd burmistrza Starego Sącza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, dodając zdanie Tak mi dopomóż Bóg.
  Następnie Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego, którym został Andrzej Stawiarski. Zastępca Przewodniczącej Ewy Zielińskiej w poprzedniej kadencji otrzymał wymaganą większość 12 głosów „za”. Po dodaniu odpowiedniego punktu do porządku obrad odbyły się wybory zastępcy przewodniczącego, którym został Sławomir Szczepaniak.
  W nowej radzie będą zasiadali: z okręgu wyborczego nr 1 Dziedzic Julia Elżbieta, Faron Grzegorz Stanisław, Marmuszewska Maria, Potoniec Marian Franciszek, Rams Robert Stanisław, Szczepaniak Sławomir Piotr, Sznajder Magdalena Urszula, Zięba Ewa Małgorzata; z okręgu wyborczego nr 2 Golonka Zofia, Gryźlak Grzegorz Jan, Łomnicka Elżbieta, Skalski Grzegorz Michał, Sobczak Jerzy Kazimierz, Tokarczyk Jan Wincenty, Tokarczyk Małgorzata Jadwiga; z okręgu wyborczego nr 3 Florek Władysław Michał, Marduła Stanisława, Stawiarski Andrzej, Szewczyk Lidia, Świtecki Jan, Zych Andrzej Stanisław.
  Prawie połowę radnych wyborcy „wydelegowali” ponownie do rady, a większość w radzie utrzymało Gminne Porozumienie Wyborcze burmistrza Jacka Lelka.


Urząd Miejski w Starym Sączu