• slider1.jpg

Długosz dzieli się swoim bogatym księgozbiorem Piątek, 16 listopada 2018

W listopadzie br. odbyło się podniosłe podpisanie umowy darowizny części księgozbioru pomiędzy darczyńcą Andrzejem Długoszem, a obdarowaną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, reprezentowaną przez dyrektora tej placówki Marię Sosin.

Przedmiotem darowizny było przekazanie do zbiorów starosądeckiej biblioteki 1,3 tys. tomów książek. Umowa została podpisana w obecności Jacka Lelka Burmistrza Starego Sącza i Ewy Zielińskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu, którzy również złożyli swoje podpisy na umowie darowizny.
 W skład przekazanego księgozbioru wchodzą książki popularnonaukowe: głównie historyczne, religijne, przewodniki po krajach świata i po miejscach świętych. Biografie, w tym znanych i lubianych artystów scen polskich: aktorów i piosenkarzy, a także postaci historycznych. Literaturę piękną reprezentują serie książek z fantastyki, sensacji i przygody - m.in. kolekcja dzieł Aleksandra Dumasa i Karola Maya (40 tomów). Prawie wszystkie książki są nowe, wydane w ostatnich latach, w twardych oprawach.
 Mgr inż. Andrzej Długosz, od wielu lat członek Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, kustosz w Muzeum Regionalnym, od 2011 r. prezes zarządu Towarzystwa oprócz powszechnie znanych zainteresowań sztuką i muzealnictwem, od czasu szkoły średniej i studiów w Krakowie zbiera również książki. Powstała z tego pokaźna skatalogowana biblioteka licząca 5,5 tys. tomów.
 Bibliofil postanowił teraz przekazać swój zbiór miastu, w którym się urodził, cały czas mieszka, pracuje i podejmuje szereg cennych inicjatyw.
 - Bardzo się cieszę, że mój zbiór pozostanie w Starym Sączu. Były różne koncepcje, ale ta zwyciężyła. Dziękuję pani Dyrektor, że mój księgozbiór przyjęła do zasobów biblioteki. Wyrażam nadzieję, że również pozostała jego część będzie przyjęta. W skład, której wchodzi głównie literatura piękna: polska - 280 autorów, wydanych w najobszerniejszej formie dzieł wybranych lub zebranych, praktycznie wszystko co ukazało się na rynku wydawniczym, w sumie ponad 3 tys. tomów, jest też literatura obca, głównie klasyczna, prawie 1000 tomów - konstatuje Andrzej Długosz.
 Za cenny dar przekazany do Biblioteki w Grodzie Świętej Kingi serdecznie dziękowali: Burmistrz Starego Sącza oraz panie przewodnicząca Rady i dyrektor Biblioteki.


Urząd Miejski w Starym Sączu (fot. PiMG Biblioteka Publiczna w Starym Sączu)

Galeria