• slider1.jpg

Świadectwo pięknego życia Czwartek, 08 listopada 2018

Jak co roku, tuż przed świętem 11 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W tym roku Złote Gody świętowało 31 par.

Medale przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, wręczał burmistrz Jacek Lelek. Jubilatom gratulowali wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, przewodnicząca rady miejskiej Ewa Zielińska, sekretarz gminy Daniel Śmierciak i kierowniczka starosądeckiego Urzędu Stanu Cywilnego Alfreda Wastag. Podniosła uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji jubilatów i ich rodzin, którą celebrował proboszcz parafii św. Elżbiety w Starym Sączu ks. Matek Tabor.

Kocha się naprawdę i do końca, tylko wówczas gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”. Te słowa świętego Jana Pawła II w szczególny sposób oddają atmosferę dzisiejszej uroczystości - mówiła Alfreda Wastag –Wspólne 50 lat to dowód  prawdziwiej miłości, wzór mądrego życia i przykład do naśladowania. Zasłużyliście sobie Drodzy Państwo na wyrazy uznania nie tylko Waszych Najbliższych ale również społeczeństwa , wśród którego żyjecie. Dlatego też Burmistrz Starego Sącza wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Wam odznaczeń - Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie -którymi dzisiaj zostaniecie udekorowani.


Chyba nie ma medalu, na który trzeba tak długo pracować, bo przecież 100 lat. 50 lat żona i 50 lat mąż. Nieprzypadkowo tę uroczystość organizujemy w tym samy okresie zbliżającego się Święta Niepodległości – dodawał burmistrz gratulując jubilatom – Rodzina, rodzina stabilna to nie tylko gwarancja rozwoju społeczeństwa, ale i również ostoja wartości patriotycznych. Praca dla spoołeczności, trwanie w tej rodzinie na dobre i złe, to piękna postawa patriotyczna. Dziękuję za świadectwo pięknego życia, życzę dużo zdrowia i serdecznie gratuluję.

Pary obchodzące jubileusz 50-lecie małżeństwa: Alfreda i Bronisław Bielowie, Helena i Jan Citakowie, Maria i Stanisław Danielowie, Kazimiera i Józef Dorulowie, Janina i Kazimierz Dziedzicowie, Bronisława i Witold Fijałkowscy, Celina i Władysław Gancarczykowie,Krystyna i Jan Gawlakowie, Anna i Jan Giziccy, Zofia i Jan Hejmejowie, Helena i Stanisław Janczurowie, Stanisław i Wojciech Konieczni, Beata Lewicka-Kowalik i Egueniusz Kowalik, Stefania i Stanisław Kozieńscy, Zofia i Jan Królczykowie, Marian i Roman Kuciowie, Jadwiga i Paweł Kuniccy, Lidia i Marian Lisowie, Genowefa i Edward Lutowie, Janina i Wojciech Maśkowie, Stefania i Stanisław Nawojowscy, Michalina i Antoni Olszewscy, Maria i Eugeniusz Olszowscy, Weronika i Andrzej Pulitowie, Halina i Włodzimierz Pustułkowie, Olga i Stefan Stawiarscy, Maria i Władysław Śmierciakowie, Stanisława i Antoni Wójcikowie, Alfreda i Władysław Zabrzescy, Helena i Stefan Zagórowscy, Antonina i Jan Zającowie.

Uroczystość zakończył obiad i poczęstunek dla jubilatów i ich gości oraz wspólny śpiew z Zespołem Regionalnym Starosądeczanie. Dla czcigodnych Jubilatów wystąpiła grupa teatralna Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu, którą opiekuje się Barbara Trzop.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria