• slider1.jpg

Kolejny rekord starosądeckiej kwesty Piątek, 02 listopada 2018

W tym roku do puszek kwestarzy przy starosądeckich cmentarzach trafiło 13119,00 zł, o 1089,00 zł więcej niż w roku ubiegłym. Jest to najlepszy wynik w ciągu 14 lat kwesty. Ofiarodawcom rozdano dwa tysiące pamiątkowych kart - cegiełek sfinansowanych ze środków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

- W kweście uczestniczyli członkowie i współpracownicy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 2, harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu oraz jak co roku samorządowe władze Starego Sącza. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz wolontariuszom, dzięki którym można było przeprowadzić kwestę, jak również członkom komisji liczącej pieniądze. Zebrana kwota pozwoli w przyszłym roku odnowić kolejne zabytkowe nagrobki na starosądeckich cmentarzach - informuje Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa. 


Urząd Miejski w Starym Sączu (Na zdjęciu fragm. rzeźby nagrobnej odrestaurowanej w 2018 r., fot. Andrzej Rams)