• slider1.jpg

Stary Sącz gospodarzem konferencji „Wspólnie zmieniamy pogranicze” Środa, 31 października 2018

Nasze miasto nieprzypadkowo było gospodarzem konferencji promocyjnej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020 w Województwie Małopolskim, bo Stary Sącz jest pionierem transgranicznej współpracy.

Na konferencji zaprezentowano efekty projektów realizowanych w ramach programu w Małopolsce, dyskutowano o transgranicznych doświadczeniach oraz zasygnalizowano perspektyw współpracy transgranicznej po roku 2020. Stary Sącz od kilkunastu lat współpracuje ze słowacką Lewoczą i jest to przykład chyba najdłuższej, co ważne efektywnej i skutkującej pozyskanymi pieniędzmi, współpracy. Stary Sącz już w poprzedniej perspektywie finansowej realizował projekty transgraniczne wspólnie z Lewoczą. Konferencję zorganizowano w starosądeckiej bibliotece.

Jednym z panelistów był burmistrz Jacek Lelek, który przybliżył trwającą kilkanaście lat współpracę z Lewoczą i przypomniał wspólne projekty: odnowę parku miejskiego w Starym Sączu , projekt letnie spotkania z muzyka i tradycją, koncepcja ochrony przeciwpowodziowej dolin Popradu i Dunajca w gminie Stary Sącz, projekt „Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem - nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej, czy ostatni „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast.” 

- Ta współpraca trwa już kilkanaście lat i udało się przeprowadzić wspólnie wiele ciekawych inicjatyw – podkreślał burmistrz Jacek Lelek. - Ale patrzę na to nie tylko z perspektywy finansowej. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że zyskaliśmy w Lewoczy prawdziwych przyjaciół.

 Nie tylko Stary Sącz chwalił się ciekawymi efektami współpracy. Prezentację efektów projektu – „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza” przedstawił Jacek Piotrowski z Gminy Czarny Dunajec, a Arkadiusz Cycoń z Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna opowiadał o wzmocnieniu transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego. Garści praktycznych najważniejszych informacji o naborze mikroprojektów w ramach III osi Programu PL-SK - Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie udzielił Michał Stawarski dyrektor biura Związku Euroregionu Tatry.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria