• slider1.jpg

W Barcicach powstanie miasteczko rowerowe Piątek, 26 października 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził 23 X 2018 wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim”. Gmina Stary Sącz dostanie dofinansowanie.


Pomoc Województwa Małopolskiego wyniesie 166 050,00 zł przy około 332  100,00 zł całkowitych kosztach projektu.

Inwestycje w rekreację , w ścieżki rowerowe, w place zabaw i małą architekturę w sołectwach to rzeczy, które traktujemy poważnie – mówi burmistrz Jacek Lelek. - Miasteczko rowerowe będzie świetnym uzupełnieniem istniejących inwestycji i bezpiecznym miejscem, gdzie dzieci będą mogły zetknąć się z przepisami ruchu drogowego.

Miasteczko Rowerowe powstanie w w bezpośrednim sąsiedztwie trasy rowerowej EuroVelo 11, tuż przy Przystani Rowerowej w Barcicach, gdzie już jest infrastruktura rekreacyjna m.in. plac zabaw, wiata i scena.


Urząd Miejski w Starym Sączu