• slider1.jpg

500 tys. złotych na bezpieczeństwo w Barcicach Czwartek, 11 października 2018

Przy Szkole Podstawowej w Barcicach powstanie duży parking i zatoki postojowe. Samorząd Województwa Małopolskiego na wniosek naszej gminy dofinansował inwestycję kwotą 0.5 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wczoraj wiceburmistrz Kazimierz Gizicki odebrał z rąk wicemarszałka Stanisława Sorysa i przewodniczącej Sejmiku Województwa Urszuli Nowogórskiej promesę na 500 tys. zł. Promesy, które trafiły do beneficjentów z Sądecczyzny to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego odnowy obszarów wiejskich. W jego ramach można było starać się m.in. o dofinansowanie inwestycji w obiektach pełniących funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Nasze zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Barcice – Wola Krogulecka (około 230 mb), ale przede wszystkim budowy chodnika lewostronnego i prawostronnego, wykonania miejsc postojowych, zatok postojowych (lewo i prawostronnych), parkingu na działce przyległej do pasa drogowego, kanalizacji deszczowa i odwodnienia drogowego– to szczegóły inwestycji, dzięki której znacznie poprawi się bezpieczeństwo przy szkole podstawowej w Barcicach, a rodzice odwożący dzieci do szkoły będą mogli spokojnie zaparkować.

Cały koszt inwestycji szacuje się na ponad 900 tys. złotych.


Urząd  Miejski w Starym Sączu